Rökgasavledning

Använd ikonerna till höger för att växla mellan kategoriöversikt och filtrerad visning.

Lödrök måste alltid sugas bort

Effektiv filtrering förebygger hälsorisker

Ett normalt lödtenn innehåller förutom, tenn, koppar och silver ca 2 till 4 viktprocent flussmedel. Utan flussmedlet skulle det inte vara möjligt att löda manuellt med lödkolv eller varmluftspistol. Under lödningen frisätts en del av flussmedlet i form av lödrök – vid blyfri lödning är bildningen av rök särskilt påtaglig på grund av de högre temperaturerna. Flussmedlet består av olika hartser, syror och aktiveringsmedel. Vid låga temperaturer bildas det vid lödning den typiska hartskanten runt lödningsstället. Vid höga temperaturer sönderdelas flussmedlet till en cocktail av olika ämnen som främst består av vattenånga och finkornigt damm.

Ventilation eller utsugning krävs

Märkeslödtrådarna som säljs av Distrelec är inte farliga material enligt de gällande föreskrifterna. De så kallade arbetsplatsgränsvärdena har betydelse för bedömningen av risken vid manuell lödning. En undersökning har visat att belastningen med finkornigt damm som kommer in i lungorna vid en lödspetstemperatur på 350 °C och 3,5 % flussmedelshalt UTAN utsug ligger över arbetsplatsgränsvärdet med en faktor på 1,1 till 17. Vilket skiljer sig drastiskt från när en utsugsanläggning används: Då sjunker belastningen till ett minimum. Därför rekommenderar alla lödtrådstillverkare och arbetsskyddsexperter att man använder utsugsanordningar så fort man kan konstatera utveckling av lödrök. Detta eftersom det finkorniga dammet som finns i lödröken kan tränga in djupt i lungorna och leda till lungskador. Därför bör man undvika regelbunden inandning av lödrök.

90 minuters lödning med blyfri lödtråd –
vill du ha resterna i dina lungor?

Se videofilmen: ”Varför ska man ha utsugning av lödrök?”

 
  Bilden åskådliggör sammanhanget mellan partikelstorleken (till vänster) och inträngningsdjupet i lungan (mitten). På den högra sidan återges hur ett trestegsfilter för lödrök verkar, man kan tydligt se för vilka partikelstorlekar det aktuella filtersteget är konstruerat. Se mer om filterkonstruktionen nedan.

Urvalskriterier för utsugning av lödrök

Punktutsug jämfört med ytutsug

Punktutsuget [1] sker direkt vid lödkolven. Nackdel: Hanteringen av lödverktyget störs. Fördel: En mindre luftvolym krävs.
Ytutsuget [2] sker med ett utsugsrör som placeras på en lämplig plats ovanför rökkällan.

 

Rengöringskriterium

Moderna, mycket effektiva utsugsanläggningar använder ett filtersystem med tre steg som består av:

  • Grovfilter klass F7/F8Filtro a grana grossa di classe F7/F8
  • HEPA-filter klass F13. Uppnåelig separationsgrad > 99,995 %
  • Gasfilter, med kaliumpermanganat som oxidationsmedel och aktivt kol för upptag av återstående beståndsdelar

Luftvolym/flöde

En utsugsanläggning måste å ena sidan vara tillräckligt kraftig, men får inte ”pressa” luften genom filtret:

  • Volymflödet och flödeshastigheten vid lödstället måste vara tillräckligt höga för att rökpartiklarna på ett tillförlitligt sätt ska sugas med. Minst 0,5 m/s vid lödspetsen är nödvändigt
  • I filterenheten måste flödeshastigheten däremot vara låg för att partiklarna ska kunna fastna i filtret. Därför är det nödvändigt att filtret har en stor volym
  •  
  •  

Enkel att installera

För installation av ett modernt utsugssystem för lödrök krävs endast en 230-volts anslutning, eftersom enheterna används för cirkulationsdrift. Det är möjligt eftersom den filtrerade luften är mycket ren och därför kan ledas tillbaka till rummets luft. Anpassningen av utsugssystemet till den individuella lödarbetsplatsen sker med justerbara rör och sugmunstycken. Det är viktigt att sugmunstyckena går att variera för att på bästa möjliga sätt få arbetsergonomin att harmoniera med sugeffekten.

Rekommendationer

Ytutsug Punktutsug Tillbehör


Filtersystem MG140, sats om 2

Driftklar, fristående anläggning för
2 arbetsplatser. 3-stegsfilter.


Zero Smog 4V

Driftklar, fristående anläggning för
2 arbetsplatser. 3-stegsfilter.


Filtersystem MG100, sats om 2

Kompakt fristående anläggning
för 2 arbetsplatser.


KAMPANJ: BVX-201- KIT1

Attraktivt set , bestående av: Utsugsanläggning för 2 arbetsplatser
plus GRATIS lödstation.


Zero Smog 2 Kit 1

Sats för 2 arbetsplatser.
Enkel installation och användning,
kompakta mått.


HV-2 sats

Prisvärt system för lödröksabsorbering för
2 arbetsplatser. Klart att anslutas
med slangar och filter.


TC Kristall 400

Lödtråd med låg flussmedelshalt.


Lödstation WT 1013 sats

Kompakt, stapelbar 95 W lödstation.


Tippy Aktivator

Förbättrar upptagningen av lödtenn på lödspetsen.