Personlig skyddsutrustning

Använd ikonerna till höger för att växla mellan kategoriöversikt och filtrerad visning.

Personligt skydd i påfrestande miljöer

På industriella arbetsplatser finns det många miljöfaktorer som påverkar arbetstagaren, och som kräver skydd: Oljud, damm, kemikalier, ljus, gaser och annat.

I EU-direktivet 89/391/EEG regleras riskanalyser, tillhandahållande av skyddsåtgärder och förebyggande av hälsorisker. Distrelec erbjuder ett urval av många produkter som är lämpade för personligt skydd inom elektronik eller service och underhåll.


Skyddsglasögon

I den europeiska normen för personligt ögonskydd, EN 166:2001, anges funktionella optiska och fysikaliska krav för olika typer av ögonskydd. Glasögon som är öppna på sidorna är godkända för att stå emot små föremål som slungas ut med en hastighet upp till 45 m/s. För att skydda sig mot små föremål som slungas ut med högre hastighet än 45 m/s, vätskedroppar, gaser och heta föremål måste man ha heltäckande glasögon eller till och med en ansiktsmask. Dessutom kan ett skydd mot strålning krävas, i synnerhet mot UV-strålning, solljus, laserljus. Och inte minst finns det glasögon med beläggningar som förbättrar synen.Peltor 2720 skyddsglasögon bärnsten
Användning: Partikelskydd och förbättring av kontrast för bättre sikt. Det gula filtret filtrerar enbart bort blåa delar ur det synliga spektrumet. Synintrycket blir mer kontrastrikt.

Peltor "Marcus Grönholm" med UV-skydd
Användning: Partikelskydd och utmärkt mot UV-strålning. Vid arbeten på exponerade ställen utomhus med mycket instrålande sol.

COBRA CLEAR med UV-skydd
Användning: Partikelskydd och UV-skydd Glasögonen ger klar sikt utan ljusförlust. Utomhus är det effektiva UV-skyddet till stor hjälp.

Hörselskydd

Motorer, kompressorer och andra rörliga maskin- och anläggningsdelar orsakar oljud. Utan skydd ger det permanenta hörselskador. Hörselskyddsprodukterna klassificeras efter sina dämpningsvärden (Single Number Rating, SNR). Lätt/mellan dämpning: SNR < 20 dB. Mellan till stark dämpning: SNR > 20–30 dB. Extrem dämpning: SNR > 30 dB.Extrem dämpning, SNR = 36 dB
Peltor X5-hörselskydd för montering på hjälm. Kapslarna har ett stort hålrum som minskar problem med fuktighet och hetta.

Hörselskydd med Bluetooth, SNR = 29 dB
3M™ PELTOR™ WS™ Alert XP gör att man kan lyssna direkt på FM-radiostationer och ansluta Bluetooth-kompatibla telefoner.

Öronproppar, extrem dämpning, SNR = 37 dB
Öronproppar är ett enkelt men effektivt sätt att skydda sig mot oljud. Polymer-skummaterialet anpassar sig efter hörselgångens form och tätar effektivt.

Arbetshandskar

När det gäller risker med elektricitet finns det två viktiga grupper:

Vid underhålls- och installationsarbeten på spänningsledande kablar över lågspänningsområdet ska man bära speciella elektrohandskar med hög isolation och bra fingertoppskänsla.

När man arbetar med halvledare och komponentgrupper i lågspänningsområdet kan det vara nödvändigt att bära ESD-handskar istället för vanliga skador för att undvika skador som uppstår vid elektrostatisk urladdning.ESD-handskar
ESD-handskar med god fingertoppskänsla av nylon med invävt karbongarn. Storlek L.

Elektrikerhandskar
Märkspänning upp till 1 000 Volt, storlek 10