Vårt informationsblad

1. SEKRETESSREGLER

Här beskrivs policyn för hur vår webbplats hanterar dina personuppgifter när du besöker oss på följande webbsida:

www.elfa.se

("webbplatsen")

Detta gäller endast innehållet för vår webbplats och inte någon annan webbplats som kan komma att nås av våra användare genom de externa länkar som kan finnas på webbplatsen.

För viss typ av service och information som erbjuds på portalen kan annan sekretesspolicy gälla. I de fallen läggs en separat sekretesspolicy ut.

I de här sekretessreglerna står "du" för dig som individ.

Med "vi" och "oss" i de här sekretessreglerna, avses personuppgiftsansvarig.

1.1. VILKEN TYP AV INFORMATION SAMLAS IN?

Med "personuppgifter" avses information om dig.

När du besöker webbplatsen kan vi antingen samla in personuppgifter direkt eller indirekt:

(i) Med direkt inhämtning menas att du direkt ombeds att lämna uppgifter. När du exempelvis "prenumererar" på något på webbplatsen kan du uppmanas att ange kontaktuppgifter, information om sidan du besöker eller innehållet du tittar på.

(ii) Indirekt inhämtning kan t.ex. vara användning av cookies (enligt beskrivningen nedan), spårning av hur du använder vissa sidor på webbplatsen (t.ex. via din IP-adress) eller användning av andra tekniska hjälpmedel för att följa din användning av webbplatsen.

Vi har inte för avsikt att samla in känsliga uppgifter via webbplatsen.

1.2. HUR ANVÄNDS PERSONUPPGIFTERNA?

Vi hanterar och använder persondata som inhämtats via webbplatsen med följande syfte:

• för att administrera webbplatsen och

• för att tillhandahålla information, varor och tjänster till dig på din begäran - för att till exempel skräddarsy det innehåll som visas på webbplatsen efter dina specifika behov.

1.3. ANVÄNDS COOKIES PÅ PORTALEN?

Cookies är information som skickas av en webbserver till en användares dator för att lagras där.

För att veta vilka cookies som används på den här webbplatsen, se kapitlet om Elfa Distrelec och Cookies. Om du vill neka till användningen av cookies måste du ändra inställningarna i din webbläsare (du hittar information om det på din webbläsares hemsida).

Tänk på att om du nekar till användning av cookies på den här webbplatsen kan navigeringen på sidan och upplevelsen av den påverkas.

1.4. HUR KAN JAG FÅR TILLGÅNG TILL MINA PERSONUPPGIFTER ELLER ÄNDRA DEM?

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som samlats in av oss, att invända mot databehandlingen av uppgifterna och att inlämna klagomål.

För ytterligare information om den bearbetning som utförs av personuppgiftsansvarig och hur du kan bevaka dina rättigheter, kontakta personuppgiftsansvarig via e-postadress order@elfa.se

1.5. ÖVERFÖRS PERSONUPPGIFTER TILL ANDRA LÄNDER ELLER LÄMNAS DE UT TILL ANDRA ENHETER?

Webbplatsen finns på en server inom Europeiska unionen (EU) och dina personuppgifter kommer inte att föras utanför EU.


1.6. HUR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTERNA?

Vi behåller dina personuppgifter endast under den tid det kan anses vara rimligt för de syften som beskrivs i de här sekretessreglerna. Om du önskar kan dina personuppgifter tas bort från webbplatsen inom några veckor från det att du ansöker om detta.

1.7. VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Distrelec Manchester Ltd. är registrerat på adress St. Peter's Square 2, 7th Floor, Manchester, M2 3AA, Storbritannien, och är ansvarig för dina personuppgifter (" personuppgiftsansvarig").


2. ELFA DISTRELEC OCH COOKIES

Våra webbplatser och mobila webbplatser använder cookies för att förbättra din upplevelse på nätet. När du använder vår webbplats och samtycker till riktlinjerna för den, godtar du samtidigt att vi använder cookies i enlighet med villkoren i denna policy.

2.1 Vad är en cookie och hur används cookies på Elfa Distrelecs webbplats?

En cookie är en fil som innehåller data (en sträng av bokstäver och siffror) och när du besöker en webbplats överförs filen från en webbserver till en webbläsare och sedan sparas den av webbläsaren. Respektive ID förs sedan tillbaka igen varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

Cookies innehåller inte någon information som gör att du som person kan identifieras. Men det kan vara så att vi länkar personuppgifter som vi sparat om dig till de uppgifter som sparats i cookies och att vi sedan länkar dem till de uppgifter vi erhållit.

Vi använder den information vi fått genom din användning av cookies

 • för att identifiera din dator när du besöker vår webbplats.
 • för att förbättra användarvänligheten på webbplatsen.
 • för att analysera hur webbplatsen används.
 • för att administrera webbplatsen.
 • för att undvika bedrägerier och öka säkerheten på webbplatsen.
 • för att anpassa vår webbplats till dig (genom riktad information som kan vara intressant för dig).
 • för att spåra din användning av vår webbplats och göra det möjligt att använda vissa funktioner (t.ex. att lägga till/ta bort varor i en kundvagn, slutföra ett köp i kassan).

När du beställt varor och sedan bestämmer dig för att inte köpa något, då sparar vi referensnumret på ordern i form av en cookie. Då blir det mer användarvänligt och du kan du ta fram beställningen igen vid nästa besök på sidan.

2.2 Är det säkert att aktivera cookies?

Ja. Cookies är bara korta strängar som inte utför några åtgärder på egen hand. Elfa Distrelec rekommenderar att du låter webbläsaren godkänna cookies från vår webbplats.

2.3 Hur justerar jag mina inställningar för cookies?

För att aktivera cookies, följ anvisningarna nedan som gäller för just din webbläsare.

Microsoft Internet Explorer

 • Välj "Internetalternativ" i avsnittet "Verktyg" i menyn.
 • Klicka på fliken "Sekretess".
 • Under "Inställningar", klicka på knappen "Standard" (eller flytta reglaget manuellt till "Medium").
 • Klicka på OK.

Mozilla Firefox

 • Gå till menyn "Verktyg".
 • Välj "Alternativ".
 • Välj ikonen märkt "Sekretess".
 • Klicka i rutan som tillåter webbplatser att använda cookies (under "Använda anpassade inställningar för historiken").
 • Klicka på OK för att spara dina ändringar.

Google Chrome

 • I menyn för "Anpassa och kontrollera", välj "Inställningar".
 • I "Avancerade inställningar" (sekretess, Innehåll) hitta avsnittet "Cookies".
 • För att göra det möjligt att använda cookies måste du välja "Tillåt att lokala data ställs in" (eller "Aktivera alla cookies").
 • Klicka på OK.

Safari

 • Välj Safari > "Inställningar" och klicka på "Sekretess".
 • I fältet "Blockera cookies" ange om och när Safari ska acceptera cookies från webbplatser.

2.4 Vilken typ av cookies används på Elfa Distrelecs webbplats?

Du kan ställa in din webbläsare till att neka cookies (du hittar mer information om detta i webbläsarens hjälptext). Observera att om du gör det kan vissa personliga funktioner på vår webbplats inte längre vara tillgängliga.

2.5 Vi använder tre olika typer av cookies:

Sessions-cookies - temporära filer som endast aktiveras under besöket (sessionen) på vår webbplats. Normalt sett tar din webbläsare bort sådana cookies så snart du stänger den.

Beständig cookies är filer som är aktiva efter det att webbläsaren avslutat sessionen (t.ex. när du registrerar dig på en webbplats och sen besöker den igen, har webbplatsen lärt sig vem du är och ett motsvarande välkomstmeddelande visas). Den funktionen är möjlig genom beständiga cookies.

Cookies från tredje part. När du använder vår webbplats kan cookies från tredjepartsleverantörer skickas till dig. Om du besöker en webbplats som har integrerat innehåll, t.ex. YouTube-videor, så kan de webbplatserna överföra cookies till dig. Elfa Distrelec följer inte upp inställningarna för sådana cookies. Vi rekommenderar att du tar reda på information om de cookies som finns på tredjepartsleverantörernas webbplatser och de alternativ som erbjuds för att hantera dem.

Nedan finner du en lista över de cookies som mest används av Elfa Distrelec och förklaring till hur de används.

Cookie type

File name

Purpose

Distrelec Cookies

JSESSIONID

Distrelec uses this cookie to provide functionality including, but not limited to, remembering who you are when you have logged into the web shop and remembering the items you have put into the cart. If you block these cookies you will not be able to use the web shop to place orders or access your account.

sessionSettings

Distrelec uses this cookie to remember your preferences during your current visit to the Distrelec web shop only. If you block this cookie the web shop will still be usable, but your experience will be seriously degraded.

shopSettings

Distrelec uses this cookie to remember your preferences and use them every time you visit the Distrelec web shop. For example your choice of language and how many products you want to view on a search results page. If you block this cookie the web shop will still be usable, but your experience will be seriously degraded.

Third Party Cookies

Adobe Analytics

AMCV_FC7C5FBC58DD33C80A495C09%40AdobeOrg; AMCVS_FC7C5FBC58DD33C80A495C09%40AdobeOrg; Cookies in the format of s_xx, e.g. s_cc; s_getNewRepeat

Allows Adobe Analytics to provide Distrelec with data on how you use the site.

Affilinet

These cookies allow Distrelec to track your journey when you click through to the site from adverts externally.

Barilliance

cbar_cart_checksum; cbar_lvt; cbar_sess; cbar_sess_pv; cbar_uid

These cookies allow Distrelec to send you marketing emails about products related to your purchases and reminders when you've left items in your Cart.

Bing

_uetsid; MUID; MUIDB

These cookies allow Distrelec to show you relevant adverts when you navigate away from the site, also to track your journey when you click through to the site from external adverts.

Content Square

_cs_id; _cs_c; _cs_s

These cookies allows Distrelec to gather user insight and feedback on how people use our site through user behaviour tracking.

Criteo

uid; eid

These cookies allow Distrelec to show you relevant adverts when you navigate away from the site, also to track your journey when you click through to the site from external adverts.

DoubleClick by Google

IDE

These cookies allow Distrelec to track your journey when you click through to the site from adverts externally.

Facebook

SS-PC_1; SS-PC_2

These cookies allow Distrelec to show you relevant adverts when you navigate away from the site, also to track your journey when you click through to the site from external adverts.

Google Adwords

1P_JAR; NID

These cookies allow Distrelec to show you relevant adverts when you navigate away from the site, also to track your journey when you click through to the site from external adverts.

Google Analytics

_ga; _gid; _gat_international

Allows Google Analytics to provide Distrelec with data on how you use the site

Hotjar

Cookies starting with _hj* e.g:_hjDonePolls; _hjIncludedInSample;

These cookies allows Distrelec to gather user insight and feedback on how people use our site. This is through on-site polls, surveys and user behaviour tracking.

Linked In

bcookie; bscookie; lidc; lang; UserMatchHistory; BizoID

These cookies allow Distrelec to track your journey when you click through to the site from adverts externally.

Products Up

These cookies allow Distrelec to track your journey when you click through to the site from adverts externally.

TopPreise

These cookies allow Distrelec to track your journey when you click through to the site from adverts externally.

Twitter

personalization_id

These cookies allow Distrelec to show you relevant adverts when you navigate away from the site, also to track your journey when you click through to the site from external adverts.

Unbounced

ubvs; ubvt; ubpv

These cookies are added by the Unbounced service, that Distrelec uses to build pages that users arrive on when clicking through from some of our marketing campaigns.

Vivocha

vvctest; vvcu; vvct

These cookies are used by our live chat service to allow us to provide support to customers on our website. If you choose to block these cookies you will not be able to use live chat.

Word Press

uncodeAI.screen; wp-settings-time-5; wp-settings-5; uncodeAI.css; uncodeAI.images; PHPSESSID

These cookies allow Distrelec to remember your settings when you visit our Current Blog and load images and text more quickly.

2.6 Inställningar för cookies

Du hittar mer information om hur webbplatser använder sig av cookies på www.allaboutcookies.org

2.7 Blockera cookies

I de flesta webbläsare är det möjligt att blockera cookies. Exempel på detta:

 • I Internet Explorer kan du blockera alla cookies genom att klicka på "Verktyg", "Internet-alternativ", "Sekretess" och sedan använda reglaget för att välja "Blockera alla cookies".
 • I Mozilla Firefox kan du blockera alla cookies genom att klicka på "Verktyg" och sedan "Alternativ" och stänga av "Acceptera cookies från webbplatser" i avsnittet "Sekretess".

Om du blockerar alla cookies får det en negativ inverkan på hur olika webbplatser kan användas.

2.8 Ta bort cookies

Du kan naturligtvis ta bort cookies som redan har sparats på din dator.

 • Om du använder Internet Explorer måste du ta bort cookie-filer manuellt (du hittar du instruktioner för detta på http://support.microsoft.com/kb/278835).
 • Om du använder Mozilla Firefox och vill ta bort cookies, måste du först kontrollera att cookies raderas när du använder alternativet "Ta bort privata data" (du kan ändra den här inställningen genom att klicka på "Verktyg", "Alternativ, "Inställningar" och "Sekretess") och klicka på "Rensa historik" i avsnittet "Verktyg" i menyn.

På den här webbplatsen och dess mobila applikationer samlas data in och lagras av Adobe Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Adobe, och Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google. De används för att skapa användarprofiler under pseudonymer. Dessa användarprofiler är till för att analysera besökarnas beteende som utvärderas för att förbättra och effektivisera utformningen av våra webbplatser och vårt varusortiment. Cookies används som en del av detta. Du kan när som helst neka till att data samlas in och lagras i syfte att göra framtida webbanalyser.

På den här webbplatsen används s.k. re-targeting teknik, för att samla in och spara information om hur du surfar på webbplatsen i anonym form. Dessa data lagras på din dator med hjälp av så kallade cookie-textfiler. Tekniken använder en algoritm för att analysera hur du surfar och kan sedan visa riktade varurekommendationer, som visas på andra webbplatser (som kallas "publishers") som intresserelaterade reklambanderoller. Under inga omständigheter kan dessa data användas för att identifiera besökaren av webbplatsen. Den insamlade informationen används enbart för att förbättra erbjudanden. Ingen annan användning förekommer och inte heller utlämning av data till tredje part.

För att avanmäla dig från Adobe Analytics-spårning, klicka på den här länken

Google tillhandahåller ett browser plug in för att du ska kunna avanmäla dig från Google Analytics-spårning

Obs! Om du klickar på länkarna ovan omdirigeras du till en annan sida och vi kan inte ändra eller anpassa någon information som visas där.

2.9 Inbäddning av sociala "plugins"

Program för sociala "plugins" för Facebook, Google och andra, används på vår webbplats. På vår hemsida på Internet visas då "+ 1" eller "f" eller "tummen upp"-knappen. Det är erbjudanden genom de amerikanska företagen Google Inc. (1600 Amfiteater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) och Facebook Inc. (1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94394 USA). Det är endast när du klickar på knappen "+ 1" eller "f" eller "tummen upp" som din webbläsare konfigurera en direktanslutning till servrarna på Facebook och Google. Innehållet i knappen för "+ 1" eller "f" eller "tummen upp" överförs sedan via Google eller Facebook direkt till din webbläsare som lägger in det på webbplatsen. Vi har alltså inget inflytande över de uppgifter som Google och Facebook samlar in med knappen.

På Facebooks och Googles webbsidor (http://www.facebook.com/policy.php; http://www.google.com/Intel/de/+/policy/+1button.html) finns detaljerad information om omfattning, typ, syfte och vidare bearbetningen av dina personuppgifter och din rätt till integritetsskydd.

Genom att först logga ut från sidorna i ditt sociala nätverk (Facebook och Google +) och ta bort de cookies som har ställts in, kan du förhindra att Facebook och Google samlar in information om dig när du besöker vår webbplats.

2.10 Spam/DDOS-skydd

Vår webbplats använder Googles reCAPTCHA för spam- och DDOS-skydd. Tjänsten analyserar ditt beteende på webbplatsen, din datorkonfiguration (inklusive eventuella Google-cookies som redan är installerade) och din IP-adress för att avgöra om du är en äkta användare eller en med onda avsikter. När ett problem registreras uppmanas du att bevisa att du inte är en robot när du slutför vissa uppgifter. Till exempel när du skickar in ett formulär.

Informationen skickas direkt mellan din dator och Googles servrar i Europa och USA. Vi har därför ingen inverkan på omfattningen av de uppgifter som samlas in, eller vad de därefter används till.

Google reCAPTCHA är en tjänst som tillhandahålls av 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. För mer information om omfattning, typ och vidare bearbetning av data och information om hur du skyddar din sekretess, se Googles sekretesspolicy ( https://www.google.com/policies/privacy/ ) och villkor för tjänsten ( https://www.google.com/policies/terms/ ).


3. INFORMATIONSMEDDELANDE FÖR EVENTUELLA KUNDER

Enligt artikel 13 förordning (EU) 2016/679 ("GDPR")

3.1 PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Distrelec Manchester Ltd. är registrerat på adress St. Peter's Square 2, 7th Floor, Manchester, M2 3AA, Storbritannien och är ansvarigt för dina personuppgifter (" personuppgiftsansvarig").

Du kan kontakta personuppgiftsansvarig på e-postadress order@elfa.se eller via budfirma till adress: St. Peter's Square 2, 7th Floor, Manchester, M2 3AA, Storbritannien.

3.2 DEFINITION AV PERSONUPPGIFTER OCH INFORMATION OM DATAHANTERING

I förordningen GDPR definieras personuppgifter som: " Information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbarfysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet, " ("Data").

Om du uttryckligen begär det, kan personuppgiftsansvarig behandla dina personuppgifter så att du får e-postmeddelanden skickade till dig med marknadsföringsinformation om specialerbjudanden och information om nya varor eller tjänster.

I alla händelser förbinder vi oss att säkerställa att den information vi samlar in och använder är den som lämpar sig för dessa ändamål och att den inte utgör intrång i ditt privatliv.

Om fel uppstår vid insamling av dina uppgifter:

Syftet med behandlingen av data

Obligatorisk eller frivillig begäran att ange personlig information

Följderna av att personuppgifter inte lämnas

Rättslig grunder för behandling av dina personuppgifter

Lagringsperiod

Meddelandeutskick för marknadsföring (t.ex. nya varor och tekniker)

Frivilligt, grundat på ditt medgivande

Det är inte möjligt att skicka dig specialerbjudanden och nya produkter/tjänster

Ditt uttryckliga medgivande

Tills medgivande återkallas.

Statistisk analys

Personuppgifter görs anonyma

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt (anonyma uppgifter)

-

3.3 UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL DATABEHANDLARE INOM OCH UTOM EU

För uppnå de syften som nämns i paragraf 3.2 ovan, kan personuppgiftsansvarig behöva lämna ut dina personuppgifter till tredje part, som ingår i följande kategorier:

1. Tredje part som tillhandahåller IT-tjänster för registeransvarigas informationssystem och IT-infrastruktur.

Ovan nämnda tredje part kan agera som databehandlare och vara utsedd av registeransvarig.

Dina uppgifter bearbetas dessutom av anställda hos personuppgiftsansvarig som utsetts för att ansvara för databehandlingen.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till tredje part, om detta krävs av gällande lagstiftning eller offentliga myndigheter.

Till slut, dina personliga uppgifter kommer inte att spridas.

3.4 DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD PERSON

Hela tiden under det att vi innehar och behandlar dina personuppgifter och, eventuellt, känsliga data, har du som registrerad person följande rättigheter:

Rätt till åtkomst - du har rätt att begära en kopia av den information som vi har om dig.

Rätt till rättelse - du har rätt att rätta oriktiga uppgifter vi har om dig.

Rätt till radering - under vissa omständigheter har du rätt att be om att de uppgifter vi har om dig raderas från våra register.

Rätt till begränsning av behandling - du har rätt, när vissa villkor gäller, att begränsa behandlingen av data.

Rätt till dataportabilitet - du har rätt att få de uppgifter vi har om dig överförda till annan organisation.

Rätt att göra invändningar - du har rätt att invända mot behandlingen av data.

Rätt att lämna in klagomål: i den händelse att personuppgiftsansvarig vägrar att tillmötesgå din begäran om åtkomst, kommer vi att ge dig en motivering varför. Du har rätt att lämna in klagomål, som beskrivs i paragraf 3.5 nedan.

Du kan kontakta Distrelec Manchester Ltd. via e-postadress order@elfa.se eller via budfirma till adress St. Peter's Square 2, 7th Floor, Manchester, M2 3AA, Storbritannien.

3.5 KLAGOMÅL

Om du vill framföra klagomål mot hur dina persondata behandlas av personuppgiftsansvarig eller hur ditt klagomål har hanterats, har du rätt att lämna in klagomål direkt till tillsynsmyndigheten och till personuppgiftsansvarig, som identifieras under föregående stycke 3.1.

3.6 GODKÄNNANDE

Genom att godkänna denna information ger du oss tillstånd att behandla dina data specifikt för de syften som anges i punkt 3.2 och 3.3.

Du kan dra tillbaka ditt godkännande när som helst genom att skriva till följande adress 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA, United Kingdom.

* * *


4. INFORMATION TILL KUNDER

Enligt artikel 13 förordning (EU) 2016/679 ("GDPR")

4.1 PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

Elfa Distrelec AB säte i Elektronikhöjden 14, SE-17580 Järfälla, är ansvarig för dina persondata (" personuppgiftsansvarig").

Du kan kontakta personuppgiftsansvarig via e-postadress order@elfa.se eller via budfirma till adress Elektronikhöjden 14, SE-17580 Järfälla.

4.2 DEFINITION AV PERSONUPPGIFTER OCH INFORMATION OM DATABEHANDLING

I förordningen GDPR definieras personuppgifter som: " Information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbarfysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet, " ("Data").

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig efterfrågade varor eller tjänster, inklusive kundtjänst.

Om du uttryckligen begär det, kan personuppgiftsansvarig behandla dina personuppgifter för att skicka dig e-postmeddelanden med marknadsföringsinformation, förser dig med specialerbjudanden och informera dig om nya varor eller tjänster.

I alla händelser förbinder vi oss att säkerställa att den information vi samlar in och använder är den som lämpar sig för dessa ändamål och att den inte utgör intrång i ditt privatliv.

Om fel uppstår vid insamling av dina uppgifter:

Syftet med behandlingen av data

Obligatorisk respektive frivillig begäran att uppge personlig information

Följderna av att personuppgifter inte lämnas

Rättslig grunder för behandling av dina personuppgifter

Lagringsperiod

Kundengagemang och administration (hantering av avtalsförhållanden, kundförvärv, säljorderhantering, verkställande av leverans och transport, utfärdande av faktura, återbetalningar, efterförsäljning och tekniska service)

Obligatorisk

Det är inte möjligt att förse dig med efterfrågad tjänst eller vara

Uppfyllande av avtal

12 år efter avtalets upphörande

Uppfyllande av rättsliga krav

Obligatorisk

Det är inte möjligt att förse dig med efterfrågad tjänst eller vara

Juridisk skyldighet

12 år

Kundvård

Obligatorisk

Det är inte möjligt att förse dig med efterfrågad tjänst eller vara

Underförstått medgivande från dig

12 år efter avtalets upphörande

Utskick av marknadsföringskommunikation

Frivilligt, grundat på ditt godkännande

Det är inte möjligt att förse dig med specialerbjudanden och nya varor eller tjänster

Uttryckliga godkännande från dig

Tills avanmälan (eller upphävande av godkännande)

Analys av personliga preferenser i syfte att skicka personanpassade kampanjerbjudanden

Frivilligt

Det är inte möjligt att förse dig med specialerbjudanden eller nya varor och tjänster

Legitimt intresse

Tills objektet ska hanteras

Statistisk analys

Personuppgifter görs anonyma

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt (anonyma uppgifter)

-

4.3 UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL DATABEHANDLARE INOM OCH UTOM EU

För uppnå de syften som nämns i paragraf 4.2 ovan, kan personuppgiftsansvarig behöva lämna ut dina personuppgifter till tredje part, som ingår i följande kategorier:

1. Myndigheter och tillsynsorgan.

2. Tredje part som utför uppgifter gällande skatt och administration på uppdrag av personuppgiftsansvarig.

3. Tredje part som tillhandahåller IT-tjänster för den personuppgiftsansvariges informationssystem och IT-infrastruktur.

4. Tredje part som tillhandahåller tjänster relaterade till inköp eller leverans av begärd vara eller tjänst.

5. Andra rättssubjekt inom Datwyler Group för ordereffektuering inom Europeiska unionen.

Ovan nämnda tredje part kan agera som personuppgiftsansvarig eller databehandlare som utses av personuppgiftsansvarig.

Dina uppgifter bearbetas dessutom av anställda hos personuppgiftsansvarig som utsetts för att ansvara för databehandlingen.

Till slut, dina personliga uppgifter kommer inte att spridas.

4.4 DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD PERSON

Hela tiden under det att vi innehar och behandlar dina personuppgifter och, eventuellt, känsliga data, har du som registrerad person följande rättigheter:

Rätt till åtkomst - du har rätt att begära en kopia av den information som vi har om dig.

Rätt till rättelse - du har rätt att rätta oriktiga uppgifter vi har om dig.

Rätt till radering - under vissa omständigheter har du rätt att be om att de uppgifter vi har om dig raderas från våra register.

Rätt till begränsning av behandling - du har rätt, när vissa villkor gäller, att begränsa behandlingen av data.

Rätt till dataportabilitet - du har rätt att få de uppgifter vi har om dig överförda till annan organisation.

Rätt att göra invändningar - du har rätt att invända mot behandlingen av data.

Rätt att anmäla en anmärkning: i den händelse att personregisteransvarig vägrar att tillmötesgå din begäran om åtkomst, kommer vi att ge dig en motivering varför. Du har rätt att klaga, i enlighet med punkt 4.5 nedan.

Du kan kontakta Elfa Distrelec AB på telefonnummer +46 85 80 94 100, via e-postadress order@elfa.se eller via budfirma till adress Elektronikhöjden 14, SE-17580 Järfälla.

4.5 KLAGOMÅL

Om du vill framföra ett klagomål mot hur dina data behandlas av personuppgiftsansvarig eller hur ditt ärende har hanterats, har du rätt att inlämna klagomål direkt tillsynsmyndighet eller till personuppgiftsansvarig, som identifierats under föregående stycke 4.1.

4.6 GODKÄNNANDE

Genom att godkänna denna information ger du oss tillstånd att behandla dina data specifikt för de syften som anges i avsnitt 4.2 och 4.3.

Du kan återta medgivandet eller avanmäla dig när som helst genom att skriva till följande adress Elektronikhöjden 14, SE-17580 Järfälla.