Vårt företag - våra värderingar

Riktlinjer för vårt uppförande

Elfa Distrelec är ett företag som agerar över hela världen och hör till Datwyler Group. Alla företag och företag i Datwyler Group delar samma värderingar. Dessa värderingar definierar vår grundläggande inriktning och gäller som riktlinjer för alla våra aktiviteter. De definierar vilka vi är, men även hur vi uppträder.

Våra värderingar på film