Pressmaterial

Anmärkningar om upphovsrätt

För redaktionella syften är det tillåtet att ladda ned hela utbudet av Elfa Distrelecs bilder, logotyper och pressmaterial. Nyttjanderättigheterna tillhör Distrelec Group AG, eller den person som namnges och fortsätter att gälla fullt ut även om logotyperna eller bilderna kopieras till ett arkiv.

Det är kostnadsfritt att skriva ut eller publicera en Elfa Distrelec-bild eller -logotyp. Vi uppskattar om ”Elfa Distrelec” anges som källa. Vi vill gärna att utskriftsmedier skickar en kopia av eventuella publikationer som innehåller Elfa Distrelecs bilder eller logotyper, och att elektroniska medier skickar ett kort meddelande till:

Distrelec Group AG
Orlagh Bibby
Marketing Operations Manager
7th Floor, 2 St Peter's Square
Manchester
M2 3AA
Tel: +44 161 804 3161
E-Mail: pr@distrelec.com
www.distrelec.com

Elfa Distrelecs företagslogotyp

Elfa-Distrelec-företagslogotyp-sRGB.jpg

Elfa-Distrelec-företagslogotyp-CMYK.eps (Ladda ned i ZIP-format)