Oscilloskop och logikanalysatorer

Använd ikonerna till höger för att växla mellan kategoriöversikt och filtrerad visning.

4 musketörer för elektronikarbetsplatsen

De viktigaste mätapparaterna för ditt arbetsbord: Mätteknikarbetsplatser för elektronik har väldigt olika krav beroende på arbetsområde. Ligger tyngdpunkten på analog eller digital HF-teknik? Vilken betydelse har produktutvecklingen? Därför tittar vi nu på de grundläggande instrument som inte får saknas vid någon elektronikarbetsplats.

Oscilloskop, bordsmultimeter, signalgenerator och sourcemeter

Till basutrustningen av en stationär mätplats hör utan tvivel en bra multimeter och ett oscilloskop. Med högre precision och programmerbarhet är det bästa valet en bänkmultimeter. En signalgenerator/funktionsgenerator är oumbärlig vid avbuggning av kretslösningar och komponentgrupper. Sourcemetern hjälper vid karakterisering av komponenter och komponentgrupper med extrem precision.

Oscilloskop

Bordsmultimeter

Signalgeneratorer

Sourcemeter


Oscilloskop

Oscilloskopet är kanske det viktigaste mätinstrumentet i ett elektroniklaboratorium. Visualisering av strömmar, spänningar och digitala signaler är en nödvändig förutsättning för framgångsrik kretssutveckling eller avbuggning. Men urvalet av apparater och tekniker är enormt. Rekommenderade, aktuella oscilloskop med digital lagring för basanvändningar behöver inte vara dyra. Den som kan göra avkall på största bandbredd i utbyte mot ett jättestort minne har fattat rätt beslut med den nya TBS2000 från Tektronix. Varje kanal har över 20 mPts inspelningslängd. Ju större inspelningslängden är, desto noggrannare kan signalen – och framförallt felen den innehåller – undersökas.

På andra änden av skalan står komplexa oscilloskop för blandade signaler (MSO). Ett MSO är alltid ett bra val när analoga och digitala signaler ska undersökas synkront. En intressant representant för apparatklassen är Keysight InfiniiVision MSOX 3024-T, med 20 kanaler, varav 16 digitala och 4 analoga. På så vis står alla analysmöjligheter öppna eftersom triggern kan användas både för de analoga och digitala kanalerna.

Ofta krävs finspänningsdetaljer i oscilloskop för att ge större klarhet i signalintegritet och andra vågformsproblem som lätt kan missas eller förbises. 12-bitars A / D-omvandlaren till Teledyne LeCroy HDO4000-serien av oscilloskop ger tydligheten som många användare förväntar sig från ett modernt oscilloskop, och det kan verkligen göra skillnad i krävande mätlägen där klarhet och noggrannhet är viktig.
Teledyne LeCroy HDO4024A

Art.nr 300-87-788

HDO4000A med HD4096-tekniken ger enastående signalfidelitet med 12-bitars upplösning och en överläggsna verktyg med serieavkodningsalternativ som snabbt kommer att fånga och isolera signalavvikelser.


Keysight MSOX 3024-T

Art.nr 300-10-022

Snabbt 20-kanals oscilloskop med intuitiv pekskärmsyta. Pekskärmen förkortar menystegen betydligt. 4x200 MHz, 5 GS/s.


Tektronix TBS2102

Art.nr 300-68-203

Utformade för att underlätta arbetat och för att tillhandahålla enastående vågformsvisualisering och analys. Serien TBS2000 av oscilloskop för digital lagring registrerar och visar betydligt fler signaler för att hjälpa dig att snabbare utvärdera mönster.


Bänkmultimeter

Moderna laboratoriemultimetrar hör efter oscilloskop till de viktigaste mätverktygen vid elektronikutveckling. Bänkmultimetern ställer – jämfört med kompakta handenheter – extremt höga krav på grundnoggrannheten och framförallt mätresultatens stabilitet över lång tid. Därför är det nödvändigt att reducera temperaturdriften så mycket det går. För att göra det integreras en autokalibrering i apparater med hög kvalitet. På så vis påverkar yttre inflytande (temperatur, luftfuktighet) inte det elektriska mätresultatet. Vanliga bordsmultimetrar har en upplösning i mikroampere-området. Dess loggningsfunktioner ger flera analysmöjligheter, särskilt om uppgifterna kan analyseras på datorn.Keysight 34465A

Art.nr. 300-11-644

TrueVolt Digitalmultimeter med grafisk användningsyta. Unik exakt TRMS-noggrannhet (TrueVolt). AC-mätområde 100 uA till 10 A. Spänning 100 mV till 1 000 V.


R&S HMC8012

Art.nr. 110-84-988

Laboratoriemultimeter och dataloggare med hög noggrannhet och Ethernet-gränssnitt som standard. Upplösning1 µV, 100 nA, 1 mΩ, 1 pF, 1 Hz, 0,1 °C


Signalgeneratorer

Inom analog teknik, digitalteknik och framförallt inom högfrekvensteknik spelar signalgeneratorn en avgörande roll. Man kan dela in signalgeneratorer i följande grupper: De "klassiska funktionsgeneratorerna" kan skapa periodiska enkla signaler, t.ex. sinus, fyrkant eller sågtand. Gruppen "arbiträra generatorer" har dessutom möjligheten att generera användardefinierade kurvor. Förloppen definieras av användaren med flera eller färre punkter som generatorn interpolerar till en sluten kurvform.

Sådana användardefinierade kurvor kan sparas och återanvändas som referens. Och slutligen måste gruppen "HF-signalgeneratorer" nämnas. För WiFi, radioteknik, USB och andra tekniker används mycket höga frekvenser, upp till 100 GHz.

Inom industrin är det ett vanligt förlopp att först skapa signaler med ett lagringsoscilloskop för att sedan skicka vidare sekvensen till en signalgenerator. Signalgenerator matar in signalen i exempelvis en kretslösning som ska undersökas. Proceduren är målinriktad vid felsökning under kretsutvecklingen eller vid underhåll eftersom "äkta" signaler kan återskapas på det här viset. I videon "How to reproduce an oscilloscope measured signal on an arbitrary waveform generator using BenchVue" får du reda på hur enkelt det är att överföra en kurva.Keysight 33622A

Art.nr. 110-81-017

2 x 120 MHz ARB funktionsgenerator med Trueform-teknik för högsta krav. Hög upplösning, lågt jitter. LAN, IEEE488, USB.


Tektronix AFG2021

Art.nr. 300-18-271

Det innovativa användargränssnittet minskar tidsåtgången för att skapa och utvärdera signaler betydligt. 1 kanal 20 MHz, ARB-funktion.


Källmätare

Multifunktionsmätapparater som samtidigt innehåller en precis spännings- och strömkälla samt spännings- och/eller strömmätning kallas "Source Meter Unit" (SMU). En SMU förenar funktionerna hos ett laboratorieaggregat, en digitalmultimeter, en strömgenerator och en elektronisk last till en mätapparat med nära integration av de enskilda funktionerna. SMU är programmerbar och ger mycket hög precision, upplösning och flexibilitet. Därför är den perfekt lämpad för användning i områden som materialforskning, halvledarekomponenter (transistorer, BJT:er, dioder, effekt-MOSFET:er, effekthalvledare, lysdioder), elektroniska kopplingar och mer. Användningsexempel:


Ström-spännings-karakterisering av tvåpoliga komponenter Ström-spännings-karakterisering och karakteristik för trepoliga komponenter Mätning av specifikt motstånd Energieeffektivitet
  • Genomlopp av källspänning och strömmätning i ett stort område över flera dekader (10–11A till 1 A)

  • Skapa flera ström-spänningskurvor för en MOSFET
  • Skapa/mata höga strömmar och mäta spänning och ström för komponenter med låga Ohm-värden
  • Enkel avläsning av ingångs- och utgångseffekt för provföremålet

Sourcemeter™ Keithley 2450

Art.nr. 110-48-971

Source Meter Unit (SMU) med intuitiv, användarvänlig pekskärmsstyrning. Upplösning 0.5 µV/0.5 pA, grundnoggrannhet 0.012 %.