Skyddsrör

Använd ikonerna till höger för att växla mellan kategoriöversikt och filtrerad visning.

Krympslang

Oundgänglig inom elektronikområdet!

Det finns nästan inget annat förbrukningsmaterial inom elektronikområdet som har så många användningsområden. För krympslang finns det i oräkneliga varianter:
80: 20-regeln

För alla värmekrympande produkter gäller 80:20-regeln: Krympslangen måste krympa minst 20 % och högst 80 % av sin fullständiga krympningsförmåga för ett fackmannamässigt resultat.

Exempel: 6/2 krympslang

Maximal, fysisk krympning: 4 mm (från 6 mm till 2 mm)
Minsta krympning: 20 % av 4 mm – 0,8 mm – 5,2 mm
Maximal krympning: 80 % av 4 mm – 3,2 mm – 2,8 mm
Storleken 6/2 har ett användningsområde från 2.8 mm till 5.2 mm.

Vilket krympförhållande för vilket ändamål?

2:1 och 3:1 värmekrympslangar

2:1 krympslangar utgör den största gruppen. De är enkla att bearbeta och har tillförlitlig hållbarhet. Med krympförhållandet 3:1 täcker du däremot ett stort användningsområde med endast ett fåtal storlekar. Det underlättar lagerhållningen och minskar inköpskostnaden.

Kabeldiameter: 0.7mm 1.3mm 1.4mm 2.6mm 2.8mm 5.2mm 5.6mm 8.4mm 10.4mm 11.2mm 15.6mm 18.4mm 20.8mm 34.6mm
3:1 typ: 1.5/0.5   6/2   18/6 40/13
  3/1   12/4 24/8  

4:1 och 6:1 värmekrympslangar

Dessa typer med ett högt krympförhållande lämpar sig väl när mycket olika diametrar måste krympas. Till exempel vid samtidig krympning av en stickkontakt på en mycket smalare kabel.

Urvalskriterier

• Med tunn, medeltjock och tjock vägg: Tänk även på väggtjockleken vid valet av värmekrympslang. Ju tjockare vägg, desto motståndskraftigare är krympslangen mot mekanisk och elektrisk inverkan och desto flexiblare är den.

• Inre lim: Krympslangar och värmekrympande formdelar med inre lim används när vattentäthet eller dragavlastning krävs. På så sätt går det till och med att tillverka stabila stickkontaktsanslutningar och muffar, eftersom den limmade krympslangen har en hög mekanisk stabilitet.

• Krymptemperatur: Vid värmekänsliga bearbetningsförhållanden kan man ta till krympslangar som börjar krympa redan vid 90°C. De flesta krympslangar är konstruerade för 120 °C eller mer.

Krympslang med tryck

Värmeöverföringsskrivaren THERMOMARK ROLL, art-nr 155-83-077, lämpar sig för stationär användning i kombination med lämpliga krympslangar, t.ex. HFT-A eller TF 21 liksom med RPS-krympmarkörer (/c/cat-167400) från Hellermann-Tyton.

Den industriella etikettskrivaren Dymo RHINO (art.-nr 125-30-040) är perfekt för mobil användning tillsammans med passande krympslangar (/c/cat-218741). Du skapar permanenta, snygga texter på kablar i ett enda arbetsmoment.

Rekommendationer