Jobb

Företagsfilosofi och värderingar

Våra medarbetare är professionella och har den specialistkunskap som krävs för att vi ska bli framgångsrika. En uppförandekod är etablerad inom företaget för ett optimalt samarbete. Det är viktigt med en öppen kommunikation, att arbeta lösningsorienterat och behandla varandra med respekt. Vi lyssnar på våra medarbetare och behandlar konstruktiv kritik seriöst och agerar med lämpliga aktiviteter.

Värderingarna är viktiga för oss – yrkesmässigt, moraliskt och mänskligt. Vi vill uppmärksamma våra högpresterande medarbetare och locka till oss nya talanger att välja Elfa Distrelec som arbetsgivare.

Tillväxt tillsammans med våra medarbetare

Tillsammans med våra medarbetare vill vi fortsätta växa. För att vi ska kunna nå vårt mål, måste vi förstå våra kunder, deras önskemål och förväntningar. Minimera byråkrati och fatta snabba beslut är framgångsfaktorer för hög kvalitet, leveranser i tid och bästa möjliga service. Som medarbetare tar vi ansvar för resultatet och utför vårt uppdrag med hög motivation. Vi uppskattar och uppmärksammar allas personliga bidrag till företagets framgång.

Med respekt för omvärlden

Vi arbetar med ständig förbättring av våra processer, produkter och tjänster. Vår grundfilosofi är att minimera all hantering av råmaterial inom varje process och arbeta med ett hållbart nyttjande av naturens resurser.

Att respektera varandra och att samarbeta är en del av våra värderingar. Tillsammans i teamet arbetar vi alla för samma mål, vi bidrar och utmanar varandra. Vi är öppna för konstruktiv kritik och ett lösningsorienterat arbetssätt.